όθομαι

όθομαι
ὄθομαι (Α)
μεριμνώ για κάτι ή για κάποιον, προσέχω, φροντίζω ή υπολογίζω κάποιον («σέθεν οὐκ ἀλεγίζω οὐδ' ὄθομαι κοτέοντος» — δεν σέ υπολογίζω ούτε ενδιαφέρομαι για την οργή σου, Ομ. Ιλ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. Πολλοί, επικαλούμενοι την ερμηνεία που δίνει ο Ησύχ. «ὀθεύει- ἄγει, φροντίζει», συνδέουν το ρ. με τα ἔθων, ἔθειρα, ἔνοσις, ὠθῶ*, νωθής* και τό ανάγουν σε ΙΕ ρίζα *wedh
/ *wodh- / *wōdh- «ταράσσω, διεγείρω, σπρώχνω» (πρβλ. λιθουαν. vedu «οδηγώ»). Η άποψη αυτή ωστόσο δεν ανταποκρίνεται στη βασική σημ. τού ὄθομαι «μεριμνώ, φροντίζω, υπολογίζω κάποιον»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ὄθομαι — take heed pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὀθόμεθα — ὄθομαι take heed pres ind mp 1st pl ὄθομαι take heed imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὄθεο — ὄθομαι take heed pres imperat mp 2nd sg (epic doric ionic aeolic) ὄθομαι take heed imperf ind mp 2nd sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὄθεσθαι — ὄθομαι take heed pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὄθεται — ὄθομαι take heed pres ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὄθετο — ὄθομαι take heed imperf ind mp 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὤθετο — ὄθομαι take heed imperf ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐναπόθεσθε — ἐν , ἀπό ὄθομαι take heed pres imperat mp 2nd pl ἐν , ἀπό ὄθομαι take heed pres ind mp 2nd pl ἐν , ἀπό ὄθομαι take heed imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) ἐν ἀποτίθημι put away aor imperat mid 2nd pl ἐν ἀποτίθημι put away aor ind mid 2nd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προαπόθου — πρό , ἀπό ὄθομαι take heed pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) προαπόθου , πρό , ἀπό ὄθομαι take heed imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) προαπόθου , πρό ἀποτίθημι put away aor imperat mid 2nd sg (attic epic doric) προαπόθου , πρό ἀποτ …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσυπόθου — πρός , ὑπό ὄθομαι take heed pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) πρός , ὑπό ὄθομαι take heed imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) πρόσ ὑποτίθημι place under aor imperat mid 2nd sg (attic epic doric) πρόσ ὑποτίθημι place under aor ind mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”